•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Първият учебен ден, съпроводен от веселата глъч на деца и родители, започна в ОУ“В.Левски“, с.Видраре с ритуалното посрещане на училищното знаме, вдигане на флаговете на РБългария и на ЕС. Директорът г-н Деян Димитров откри учебната година и представи гостите, уважили празника: г-жа Гълабинка Цветаннова – главен специалист отдел „Образование“ в Община Правец, кметът на с. Видраре, г-жа Жанета Георгиева – представител на ФНМС, представители на читалище „Развитие“, родители и приятели на училището.
Г-жа Гълабинка Цветаннова прочете поздравителен адрес от името на кмета на общината, г-н Румен Гунински, с пожелание за ползотворна учебна година и успехи в тристранния образователен процес.

Поздравителната програма от песни , стихове и танци създаде много настроение и усещане за началото на учебната година.
Най - развълнувани бяха първокласниците. Те доказаха своята училищна готовност със стихчета и танц. Под красивия венец първи минаха те, водени от учителката си Н. Дончева. На входа на вратата ги посрещаше красива девойка в национална носия с питка и шарена сол.

По класове родители и ученици бяха посрещнати от класните ръководители и получиха актуална информация за предстоящата учебна година и комплекти с учебни пособия.
За пореден път училищният колектив доказа своята готовност за добро начало на предстоящата учебна година и успешен старт. Нека всички учебни дни да бъдат като този: пълни с радост , надежда и вяра. На добър час по пътя на знанието!