•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

В изпълнение на РМС № 704 задължителната информация, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 16 от Наредбата за административното обслужване, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование