•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

ОУ „Васил Левски“, с. Видраре, на гости на Българо Швейцарската Търговска Камара по повод Ромската Нова Година

За поредна година ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ даде възможност на ОУ “Васил Левски“, с. Видраре, да участва в тържествено честване на Василица – Ромската нова година, в национални и регионални институции, министерства и посолства в гр. София. На 15.01.2017 г., ученици от училището бяха на гости на Българо Швейцарската Търговска Камара. Там бяха посрещнати много сърдечно и топло, и поздравиха с кратка художествена програма домакините. Господин Бони Бонев - председател на Управителния съвет на камарата бе сурвакан с пожелания за здраве и успехи през Новата година. На проявата присъства и господин Райчо Чапразов, координатор към ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“. Поздравителната програма на учениците заслужено спечели аплодисментите на присъстващите. Надяваме се контактът между училището и БШТК да продължи във времето с бъдещи ползотворни за учениците ни срещи. 
За предоставената възможност на училището и учениците благодарим на господин Деян Колев – Председател на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“. Вярваме,че училището ще бъде отново активен участник и през настоящата година в Програмата „Намаляване отпадането на ромските деца от училище - Всеки ученик ще бъде отличник“.