•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

На 22 май 2018 г. ОУ “Васил Левски“, с. Видраре, отбеляза Деня на славянската писменост и българската културa и просвета с поздравителна програма. След празничното слово на г-н Деян Димитров, директор на училището, децата от подготвителна група и начален курс възпяха делото на св. братя Кирил и Методий с песни и стихове, а ученици от 6 клас бяха подготвили кратък рецитал.
На тържеството се представиха и групите по интереси и за обучителни затруднения по проект „Твоят час“ : „Математиката е за всички“, „Обичам да чета и пиша“,„Чета и разказвам по-активно“, „Сръчни ръчички“ и „Млад футболист“. Разказваха приказки, писаха гатанки, решаваха задачки. Спортната композиция „Здрав дух в здраво тяло“ впечатли публиката от над 100 човека: - родители , общественици, учители и ученици. Всяка група изложи на специални маси тематични материали , показващи дейностите и през учебната година. Внимание привлякоха красивите сувенири и предмети, изработени от групата по интереси „Сръчни ръчички“.
Празникът завърши с награждаване на изявени ученици в учебната дейност и по групи към проект „Твоят час“ с грамоти и книги. 
С грамоти бяха удостоени и най – активният родител , Пецка Костадинова за цялостно участие в училищни дейности и младия учител Владимир Стефанов за много добри постижения с учениците в спортната дейност.