•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Подкрепи ни!

Успехът  ни зависи от:
- осигуряване на добри хигиенни условия в общежитието- нуждаем се от нова дограма и ремонт на тоалетните;
- безопасно придвижване на учениците от дома им до  училището- необходим е училищен бус;

За да продължим разрастването си, имаме нужда от нови съмишленици и донори. 

С финансовата си помощ Вие подкрепяте деца в неравностойно положение- деца с увреждания и деца в риск.. Съдействате за намаляването на броя на отпадащите ученици и подпомагате обучението  в мултикултурна среда.
 

Може да дарите или чрез директен превод към банкова сметка:

BG83BUIB98888492874500 


Вид на плащане- 445100

СИБанк- клон Правец

 Получател- Общинска администрация- Правец

за ОУ"Васил Левски" с. Видраре


Информация за дарители:

Дарителите получават сертификат за направеното дарение.