•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Проект "Твоят час"

Фотография

Фотография

Фотография

 

Фотография

         Основно училище „Васил Левски”,с. Видраре, е учебно заведение с почти 170 годишна история. Устояло на превратностите на времето и търсещо активно своята роля на център и място в което се поддържат живи традициите и духа на Българската култура и традиции.
       Основната част от учениците ни са изключително от ромски социално слаби  семейства, живещи в селски райони обезлюдяващи през последните години, без икономическа переспектива и без постоянен доход. Райони в които възможността за намиране на постоянна работа е сведена до 0%. Всичко това води до ред негативни последици свързани с израстването на децата  на семействата, на тяхната култура, семейни традиции, образование и възпитание, приобщаване към гражданското общество.
         В училището  в момента се обучават 60 ученика – 9 от тях в подготвителна група към училището. Учениците са основно от селата Видраре - 35, Манаселска река -10, Равнище – 13 и 2 ученика придошли от с. Джурово.
         Констатирайки реалната обстановка и състояние ние използвахме възможността да се включим в Проект на МОН „Твоят час“, давайки възможност на учениците ни да участват в дейности по интереси, които да развият в тях нови умения, знания и компетентности и да засилят интереса им към училището и образованието като цяло.
 


Фотография

 

Някои от клубовете, като например -  клуб „Сръчни ръчички“ и клуб „Народни танци“ направиха своята първа изява извън училище - с  изработени сувенири и чрез представяне на мини-спектакъл на сцена по време на благотворителен коледен  базар „Цветна България“ в градската градина в  София, възможност любезно предоставена ни от ЦМДТ „Амалипе“.
 


Фотография


В началото на месец ноември  в ОУ „Васил Левски“ , с. Видраре, започнаха дейностите по  проет „BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I и II“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, в който бенецифиент е  Министерството на образованието и науката.
От 47 ученици, записани в дневна форма на обучение към момента на изработване на Училищният механизъм и имащи право да се включат в дейности по проекта, 12 бяха включени в 2 групи за преодоляване на обучителни затруднения, а 34 участват в 4 групи по интереси, като  13 от тях  участват в 1 група, а 21 в 2 групи по интереси. Като проценти, включените ученици в обучителни затруднения са 25%, а в групите по интереси – над 70%. На повечето групи ръководители са учители от училището ни, но има и група по интереси, която се води от физическо лице – г-н Румен Петров – ръководител на група„Народни танци“.Показателно  е, че толкова много деца имаха желание да участват в различните форми на извънкласни дейности и се включиха в тях.
Дейностите, включени в проекта, бяха утвърдени след изработване на училищен механизъм за идентифициране на интересите и потребностите на учениците , свързани с развитието на способностите им и мотивацията за учене, както и диагностика на образователни дефицити за учебната 2016/2017 г. Училището се включи в проекта с направления  за преодоляване на обучителните затруднения  и дейности по интереси. Създадени са 6 групи. Две от тях -  „Чета и пиша като другите“ и „Български език и литература“-  са за деца с обучителни затруднения по БЕЛ. Едната е за начален курс , а  другата – за прогимназиален етап.
Дейностите по интереси се реализират чрез клубовете: „Сръчни ръчички“, „Млад шахматист“, „Уча се да готвя“ и „Народни танци“ и работят с децата за насърчаване на техните интереси и умения.

 

Международният ден на ромите, беше отбелязан на 07 април в ОУ „Васил Левски“, село Видраре. Гости на събитието бяха Гълабинка Цветанова, главен специалист отдел „Образование“ към община Правец, г-жа Пенка Славчева-журналист от в-к „Правешки глас“, Жанета Георгиева - изпълнителен директор на фондация "Назарянско милосърдно служение", представители на кметството , читалището и клуба на възрастните хора в с. Видраре, родители и роднини на учениците от трите села.
Преди официалното откриване родителите и гостите имаха удоволствието да разгледат представителните маси на клубовете по проект „Твоят час“. На двете маси за подпомагане на деца с обучителни затруднения по БЕЛ в начален и прогимназиален етап учениците показаха умения за четене, подреждане на изречения в текст, а също тетрадки с диктовки и образователни странички.Тематичните празнични сувенири и красиви неща на клуб „Сръчни ръчички“ впечатлиха присъстващите. Част от изработените предмети бяха подарени на гостите. На масата на „Млад шахматист“ членовете на клуба направиха показна игра помежду си, а също и с любители на шаха от публиката. Клуб “Народни танци“ финализира празника. Децата изиграха четири хора и създадоха веселата атмосфера на хубавия ден.
Всички си тръгнаха доволни: гостите и родителите от видяното, учителите от постигнатото, учениците от показаните умения и предстоящата ваканцията.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

 

​"Как да стимулираме читателските интереси на децата" бе темата на часа на групата за обучителни затруднения в начален етап по Проект "Твоят час" в ОУ"Васил Левски",с.Видраре. Занятието бе ръководено от г-жа Наталия Дончева и в него взеха участие както родители на учениците, така и техни по-малки братя и сестри.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Публична изява по проект "Твоят час" на група по интереси от ОУ "Васил Левски", с.Видраре.
На 12.05.2017 г. в Младежкия клуб в с. Видраре се проведе турнир по шахмат. Сили премериха състезателите от групата за занимания по интереси „Млад шахматист“ по проект „Твоят час“ в ОУ „Васил Левски“ с ръководител Владимир Стефанов, ученици от училището и любители на играта от селото.На откриването на турнира присъстваха представители на кметството,читалището и родители на ученици.
Турнирът протече на елиминационен принцип. Естествено призовите места спечелиха деца от клуб „Млад шахматист“.
Директорът на училището връчи наградите на победителите, изразявайки задоволството си от постигнатите резултати и все по-големия брой запалени по играта ученици.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

 

„ Ура , ваканция!“ в ОУ “Васил Левски“, с. Видраре
На 02.06.17 г. в ОУ „В.Левски“, с. Видраре, се проведе заключителна публична изява по Проект „Твоят час“ на групата за обучителни затруднения в начален етап – „Български език и литература“ и финална изложба на групата за дейности по интереси „Сръчни ръчички“. На събитието бе отбелязано и приключването на учебната година за децата от Подготвителна група и учениците от начален етап. Под формата на телевизионно предаване „Ура , ваканция!“ децата от групата с обучителни затруднения по БЕЛ с ръководител Наталия Дончева към проект „Твоят час“ презентираха умения за четене и писане. Телевизионните водещи четоха забавни новини и скечове, след което писаха отговори на гатанки върху бели дъски. Клуб „Сръчни ръчички“ с ръководител Габриела Николова подреди финална изложба с правеното през годината и показа използваните различни техники в изработката на сувенири.
Подготвителна група с класен г-жа Соня Стаменова и първи и втори клас с класен ръководител г-жа Надка Илиева изнесоха рецитал, пяха и танцуваха, създадоха ваканционно настроение.
Директорът раздаде свидетелствата на децата и учениците завършващи Подготвителна група, първи клас и начален етап и връчи награди на всяко дете от проекта-по една книга с 365 приказки за всеки ден от годината по една.
Училищния двор бе пълен с гости - родители, представители на кметството и читалището, граждани.
На дейността присъства и Жанета Георгиева - изпълнителен директор на фондация "Назарянско милосърдно служение" - дългогодишен приятел и помощник на училището.
Празникът завърши с почерпка по класове.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

 

Заключителна дейност по проект „Твоят час“ в ОУ“Васил Левски“, с. Видраре – Вече мога да чета и пиша като другите
На 08.05.2017 г. в компютърната зала на ОУ „Васил Левски“, с. Видраре, се състоя заключителният етап от дейността на групата „Чета и пиша като другите“ по проект „Твоят час“ на МОН за ученици с обучителни затруднения по БЕЛ от 5 и 6 клас. Под ръководството на госпожа Боряна Николова те презентираха уменията си под формата на годишен изпит в 2 направления:
· Чета като другите
· Пиша като другите
Гости бяха представители на кметството, на клуба на инвалидите, родители, учители и ученици от прогимназиален етап.
Учениците четоха фрагменти от изучаваната поема „Хайдути“ на Христо Ботев. Техни съученици , които не са в групата, четоха също откъси от поемата , за да се направи сравнение дали децата с обучителни затруднения вече четат като тях. После отговаряха писмено върху бели магнитни дъски на въпроси от изучаваните предмети. Те показаха и умения за четливо и вярно писане, а някои от тях демонстрираха вече обработен и красив почерк.
Групата беше подготвила и изложба по краснопис – Химн на Кирил и Методий, преписан четливо и красиво от всичките участници на части върху цветна хартия.
До всеки ученик седеше родител, който наблюдаваше работата на детето си и го окуражаваше. За верността на написаното следеше по един проверител – ученик от 5 и 6 клас. 
Изпитът беше емоционален, от вълнение някои допуснаха правописни грешки , но бързо ги коригираха с помощта на проверителите. Така двете страни можеха да направят самооценка на уменията си по четене и писане и да се равнят с другите. Учителите също видяха , че с повече усилия добрите резултати са постижими.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Успешно представяне на ученици от ОУ"Васил Левски",с.Видраре на общински събор на народното творчество в гр. Правец.
Днес 17.06.2017 г. групата по интереси "Народни танци" по Проект "Твоят час" към училището с ръководител Румен Петров взе участие в организирания 20-ти събор на народното творчество в община Правец. Децата се представиха блестящо. Играха с настроение и не се уплашиха от голямата сцена.

 

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

 

На 20.07.2017 г. в ОУ“Васил Левски“ завърши своята дейност група по интереси „Уча се да готвя“ по Проект „Твоят час“ на МОН. Тя започна занимания с ученици на 16.06.2017г, веднага след края на учебната година. Освен ученици, в часовете на групата участваха и деца от други училища и населени места, гости на село Видраре. Силният интерес караше някои от учениците да идват в училище много преди началния час на заниманията.

Под ръководството на г-жа Соня Стаменова, децата се учиха на кулинарни умения, здравословно хранене и навици. В занятията се включиха и родители, които разкриха пред децата някои от своите семейни рецепти и начина на приготвянето на различни ястия.

При приключване на дейността на групата се проведе публична изява, на която родители и гости се радваха на изложбата от кулинарни изкушения приготвени от децата, а накрая дегустираха храните заедно с малките „Мастер шеф“. Най-добре представилите се получиха похвали и грамоти, а всички участници сертификат за участието си в групата „Уча се да готвя“.

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

Фотография

 

 

Проект "Твоят час"