•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Преди и след ремонта

Проект “ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪСТOЯНИЕТО И ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ГРУПИ В НЕРАВНОСТОИЙНО ПОЛОЖЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ВЪРХУ РОМИТЕ”

по програма ФАР на  ес , реализиран от община ПравецИзвършен основен ремонт на училището