•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

История

 

ОУ” Васил Левски” с. Видраре е създадено през 1848 година като светско училище, а преди това е съществувало като първото килийно училище в района.Възстановка на старото класно училище

 

 

 


 

През 1893-94 год. с доброволни средства и труд на месното население се изгражда нова училищна сграда, която функционира и днес.

 

Дългогодишната история на училището говори за традиция в образователното дело в с. Видраре.

 

Тук се обучават деца от двата етноса - българи и роми. Работата в мултикултурна среда обуславя спецификата и приоритетите на училищните дейности. 

 

 


 

В резултат на реализираните проекти, изключително благоприятната среда за учене и работа, уникалната визия на училището , както и на екипа професионалисти, работещ в училището е налице  успешна интеграция на децата, толерантност във взаимоотношенията им, както и високата оценка на училището сред  институциите и обществеността в района и страната.