•  
  •  
  •  

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ НА ГОСПОЖА РОСИЦА ИВАНОВА НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ РЕГИОН

Уважаеми ученици и родители,

ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, С. ВИДРАРЕ въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 г.
Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание и
приложения дневен режим. Учителите ще използват инструментите на електронния дневник на институцията "ШКОЛО" и учебни
материали на хартиен носител, които ще бъдат изпращани от учители и класни ръководители към ученици и родители чрез служители на училището. Всеки класен ръководител и педагогически специалист ще Ви
предостави нужната допълнителна информация както по телефона така и чрез електронния дневник.
Като Ви желая здраве, оставам на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се
справим!

Деян Димитров
Директор
на ОУ “Васил Левски”, с. Видраре

Линк към сраница Обяви - Обява за избор доставчици по "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Добре дошли

 

ОУ” Васил Левски” с. Видраре е създадено през 1848 година като светско училище, а преди това е съществувало като първото килийно училище в района.Възстановка на старото класно училище

 

 

 


 

През 1893-94 год. с доброволни средства и труд на месното население се изгражда нова училищна сграда, която функционира и днес.

 

Дългогодишната история на училището говори за традиция в образователното дело в с. Видраре.

 

Тук се обучават деца от двата етноса- българи и роми, както ¼ от тях са деца със специални образователни потребности. Работата в мултикултурна среда обуславя спецификата и приоритетите на училищните дейности. 

 

 


 

В резултат на реализираните проекти, изключително благоприятната среда за учене и работа, уникалната визия на училището , както и на екипа професионалисти, работещ в училището е налице  успешна интеграция на децата, толерантност във взаимоотношенията им, както и високата оценка на училището сред  институциите и обществеността в района и страната.

 

Календар

 

Контакти