•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ПО БЕЛ В 6 КЛАС 2024 г. ЮНИ

Грипна ваканция 23-27.01.2023 г. - Заповед Министър МОН

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ПО БЕЛ В 7 КЛАС 2022 Г. - ЮЛИ, СЕПТЕМВРИ

НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА". ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ПО НП "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022  учебна година.

График за планираните допълнителни дейности в ОУ "Васил Левски", с. Видраре до края на втория учебен срок на учебната 2021 съгласно заповед РД 09-3472/27.11.2020 г. на министъра на МОН.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - ПОКАНА - 21.04.2021 Г.

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ПРИЕМ 2021 - 2022 Г.

ПОДНАСЯНЕ ВЕНЦИ НА ПАМЕТНИКА НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ - 18.02.2021 Г.

ЗАПОВЕД УТВЪРЖДАВАНЕ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕТО В УСЛОВИЯ НА КОВИД 19

ЛИНК КЪМ ОБЯВАЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧИЛИЩЕ - 12 ИДЕИ ЗА РОДИТЕЛИ В КОВИД КРИЗА

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ СОФИЙСКА ОБЛАСТ НА ГОСПОЖА РОСИЦА ИВАНОВА НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ РЕГИОН

ПОЗДРАВ ОТ ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", С. ВИДРАРЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ 2020 г. - ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ЛИНК КЪМ СТРАНИЦА ОБЯВИ - ОБЯВА ЗА ИЗБОР ДОСТАВЧИЦИ ПО СХЕМИ "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Добре дошли

 

ОУ” Васил Левски” с. Видраре е създадено през 1848 година като светско училище, а преди това е съществувало като първото килийно училище в района.Възстановка на старото класно училище

 

 

 


 

През 1893-94 год. с доброволни средства и труд на месното население се изгражда нова училищна сграда, която функционира и днес.

 

Дългогодишната история на училището говори за традиция в образователното дело в с. Видраре.

 

Тук се обучават деца от двата етноса- българи и роми, както ¼ от тях са деца със специални образователни потребности. Работата в мултикултурна среда обуславя спецификата и приоритетите на училищните дейности. 

 

 


 

В резултат на реализираните проекти, изключително благоприятната среда за учене и работа, уникалната визия на училището , както и на екипа професионалисти, работещ в училището е налице  успешна интеграция на децата, толерантност във взаимоотношенията им, както и високата оценка на училището сред  институциите и обществеността в района и страната.